Testen en metingen

Testen en metingen voor sporters / sportverenigingen

Optimaal presteren
Om optimaal te kunnen functioneren binnen je eigen sport, is regelmatig trainen van belang. Je zult daardoor gaandeweg het seizoen merken dat je beter presteert. Mits sprake van de juiste balans in intensiteit en rust. Er zijn veel aspecten aan ‘beter presteren’, waarbij iedere sport zijn eigen vereisten kent. Denk aan aspecten als snelheid, wendbaarheid, (sprong-)kracht, uithoudings- en/of sprintvermogen.

Prestaties meetbaar maken
Gevoelsmatig beter presteren is een goed uitgangspunt. Echter: ‘meten is weten’. Sterker nog, het vastleggen van je fysiek functioneren stelt jou en/of trainers in staat om de training te specificeren zodat jouw verbeterpunten getraind worden.

Kwantificeren van fysiek functioneren is ook een 0-meting voor trainers en sporters bij aanvang van het seizoen. Indien gewenst kunnen gaandeweg, of aan het eind van het seizoen, de metingen herhaald worden zodat progressie kan worden vastgesteld. Het biedt tevens een uitgangspunt voor het volgende seizoen.

Tijdswaarnemingen over parcours of spronghoogten worden met speciale apparatuur vastgelegd.

Test- en meetprotocollen
Wij bieden test- en meetprotocollen aan voor individuele sporters en teamsporters. Bovenstaande aspecten worden gekwantificeerd middels gestandaardiseerde testprotocollen, die gebruikt worden binnen revalidatie en (top)sport. In overleg zullen de geschikte testen uitgevoerd worden die aansluiten bij jouw sport. De testen kunnen individueel of in teamverband afgenomen worden.

Naar gelang de vraag, omvang en frequentie, zullen we in overleg met jou een plan opstellen. Kosten zijn in overleg en afhankelijk van de vraag.