Prijzen fysiotherapie

De fysiotherapeutische behandeling zal in de meeste gevallen vergoed worden door de aanvullende zorgverzekering, indien je aanvullend verzekerd bent. Fysiotherapie zit al jaren niet meer in de basisverzekering, tenzij jouw aandoening onder “de lijst Borst” van chronische aandoeningen valt. Het advies is dan ook om goed jouw polisvoorwaarden na te kijken om te zien hoeveel fysiotherapie je vergoed krijgt. 

(Sport-)Fysiotherapie FitbyCoen heeft zorgovereenkomsten met ALLE zorgverzekeraars. (Achmea, CZ, DSW, VGZ, Zilveren Kruis, Eno, Menzis, de Friesland, ONVZ,  SZVK,  etc.)

Als je geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebt afgesloten, maar wel fysiotherapeutische behandelingen wilt, gelden de volgende tarieven voor 2023:

Fysiotherapeutische behandeling (1000) € 39,50
Fysiotherapeutische behandeling aan huis (1001) € 51,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult/onderzoek na verwijzing huisarts (1400) € 63,50
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie in praktijk (1864) € 53,50
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie aan huis (1865) € 73,75
Intake en onderzoek na verwijzing fysiotherapie (1870) € 44,75
Intake en onderzoek na verwijzing fysiotherapie aan huis (1871) € 69,00
Niet nagekomen afspraak * € 25,55
Braces, tape e.d. kostprijs

Afspraken voor fysiotherapie (of anders) kunt u telefonisch, per whatsapp of per mail maken. Afmelden kunt u op dezelfde wijze. Echter wordt een termijn van 24uur gehanteerd. Dat betekent dat de afspraak in rekening gebracht wordt indien u, om niet te billijke redenen niet tijdig annuleert. (zie onder)

*Tarief niet nagekomen afspraak fysiotherapie: een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd anders zal deze worden doorberekend aan u persoonlijk. Dit tarief is 70% van het geldende consulttarief. Een niet nagekomen afspraak kán en mag niet in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar. Dit is een wettelijke maatregel, waarin tevens bepaald is dat zorgaanbieders in de eerste lijns-praktijk een percentage van het  behandeltarief in rekening mogen brengen voor een niet nagekomen afspraak .