Prijzen fysiotherapie

De fysiotherapeutische behandeling zal in de meeste gevallen vergoed worden door de aanvullende zorgverzekering, indien je aanvullend verzekerd bent. Fysiotherapie zit al jaren niet meer in de basisverzekering, tenzij jouw aandoening onder “de lijst Borst” valt. Het advies is dan ook om goed jouw polisvoorwaarden na te kijken om te zien hoeveel fysiotherapie je vergoed krijgt. 

Fysiotherapie-FitbyCoen heeft zorgovereenkomsten met de meeste zorgverzekeraars. (Achmea, VGZ, Zilveren Kruis, Eno en Menzis).

Als je geen fysiotherapie vergoed krijgt, maar wel fysiotherapeutische behandelingen wilt, gelden de volgende tarieven voor 2021:

Fysiotherapeutische behandeling (1000) € 36,50
Fysiotherapeutische behandeling aan huis (1001) € 47,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult/onderzoek na verwijzing huisarts (1400) € 59,50
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie in praktijk (1864) € 49,50
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie aan huis (1865) € 71,50
Intake en onderzoek na verwijzing fysiotherapie (1870) € 39,75
Intake en onderzoek na verwijzing fysiotherapie aan huis (1871) € 65,50
Niet nagekomen afspraak € 25,50
Braces, tape e.d. kostprijs

Afspraken voor fysiotherapie (of anders) kunt u telefonisch of per mail maken. Afmelden kunt u op dezelfde wijze. Echter wordt een termijn van 24uur gehanteerd. Dat betekent dat de afspraak in rekening gebracht wordt indien u, om niet te billijke redenen niet tijdig annuleert. Ik verzoek u om begrip.